1930' dan günümüze değişmeyen tek lezzet.
Bilgi Toplumu Hizmetleri

 • Şirketin MERSİS numarası, 0487000684600058
 • Ticaret unvanı, merkezi, KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SAN. Ve TİC. A.Ş. / Alaaddinbey mah. Alaaddinbey köy yolu cad. no:8 Nilüfer/BURSA
 • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı 6.200.000 / 6.200.000
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, ERDAL ARSLAN (Yönetim Kayyumu) , HAKAN ÖDEMİŞ (Yönetim Kayyumu)

 

 • Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. – Erdal ARSLAN (Yönetim Kayyumu), Hakan ÖDEMİŞ (Yönetim Kayyumu) Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünce yöneticilikleri tescillidir.
 • Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. YENİ DENETÇİ : YASİN KULA SİCİL NO BD/2014/06040 İKTİSAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİCİL NO: BDK/2020/359 ESKİ DENETÇİ: İdea Bağımsız Denetim Anonim Şirketi / Bursa KGK Sicil No : BDK/2015/19 Sorumlu Bağımsız Denetçi OKAN YURDBULAN KGK Sicil No BDK/2015/190
 • İçeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.

 

  Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 13027

Kafkas Pasta Şekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alaaddinbey Mah. Alaaddin Bey Köy Yolu Cad. Kafkas İdari ve Üretim B. Kafkas Kestane No:8/1 Nilüfer/Bursa

 

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/08/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08/09/2023 tarihinde, saat: 14:00’ da, Alaaddinbey Mah. Alaaddin Bey Köy Yolu Cad. Kafkas İdari ve Üretim B. Kafkas Kestane No:8/1 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kayyumları

Erdal ARSLAN-Hakan ÖDEMİŞ

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
 2. Olağanüstü  Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
 3. Şirket esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.

 

 

ESKİ METİN

Sermaye ve Hisseler

Madde 7

YENİ METİN

Sermaye ve Hisseler

Madde 7

  Şirketin sermayesi beheri 1 YKR. nominal değerinde nama    yazılı       6.200.000 (Altıyüzyirmimilyon)hisseye bölünmüş    6.200.000 (Altımilyonikiyüzbin) Yeni Türk Lirasından ibarettir.  Önceki sermayenin tamamını ödenmiştir.                               Bu defa artırılan 5.200.000 YTL.’ lik sermayenin 5024 sayılı yasa gereği enflasyon   düzeltmesi sonucu ortaya çıkan; 1.529.330,08 YTL. 2003   yılı sermaye düzeltmesi olumlu farkı, 364.441,69 2003   yasal yedekler düzeltmesi olumlu farkından, 2.519.878 YTL. 2003 yılı enflasyon karından, 334.392 YTL.2004 yılı sermaye olumlu farkı, 72.740,31 YTL. 2004 yılı yasal     yedekler olumlu farkı 349.417 YTL. 2004 enflasyon             karından karşılanmış olup bunların karşılığında çıkartılacak hisse senetleri   ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacaktır.   Geriye kalan   29.801  TL. ‘nın tamamı   ortaklar tarafından      muvaazadan   ari olarak tamamen      taahhüt edilmiş olup     nakten arttırılarak sermayenin  1/4 ‘i    tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı   Yönetim   Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda en geç 3 yıl içinde ödenecektir.                                  

Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen hissedarlarhakkında Türk Ticaret Kanunun 406,407 ve 408’nci maddeleri hükümleri       uygulanır.                                                                 Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde bastırabilir.                                            Hisse Senetlerini   nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödendikten sonra, Genel Kurul kararı ile hamiline yazılı şekle çevrilebilir. Hisse Senetleri ortakların sahip oldukları seriye göre ve   sermaye taahhütlerine göre       dağıtılır.                                                                                       A ve B serisi senetleri   nicelik ve nitelik bakımından eşit olup, birbirlerinden hiçbir üstünlük yoktur.

Şirketin sermayesi 58.200.000,00 TL (EllisekizmilyonikiyüzbinTL) değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00TL (BirTL) değerinde 58.200.000 (Ellisekizmilyonikiyüzbin) paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 6.200.000,00 TL’nin tamamı ödenmiştir.

 

Bu defa artırılan 52.000.000,00 TL Maddi Duran Yeniden Değerleme Artışları Hesabından karşılanmıştır.

 

Pay senetleri NAMA yazılıdır.  Sermayenin tamamı ödenmedikçe HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz.  Pay senetleri birden fazla payı temsil edecek kupürler halinde bastırılabilir. Nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayıyla devredilebilir.

 1. Dilek ve temenniler.
 2. Kapanış.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

E-BÜLTEN ! YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
Copyright 2024 kafkas.com - Tüm hakları saklıdır.

Kredi kartı bilgileriniz 256bit SSL sertifikası ile korunmaktadır.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et